Text Box: Liceul Tehnologic de Turism Călimănești
Text Box:      Despre noi

EXPERIENȚA ÎN DERULAREA DE PROIECTE ȘI PARTENERIATE:

De-a lungul timpului, unitatea a acumulat experiență în derularea de proiecte naționale și internaționale, parteneriate școlare și programe educative pentru elevi  și părinți:

Proiectul Phare TVET – 01.08.01 și Phare TVET – 01.08.03 de modernizare a învățământului profesional și tehnic - CENTRU DE RESURSE pentru domeniul de pregătire „Turism și alimentație publică”

Proiectul Phare  VET EU RO 9405 de reformă a învățământului profesional și tehnic – ȘCOALĂ PILOT pentru domeniul de pregătire „Turism și alimentație public㔠

Programul Phare EU RO 9602 – TTQM – Educația pentru calitate.

Programul Leonardo – „TO CLIENT”.

Programul Phare „Asigurarea calității în formarea adulților”

 

Cautare pe GoogleWeb

Mobile web

Imagini
BACK
Soluțiile noastre sunt oamenii. Noi vă ajutăm să vă realizați ca oameni!
Doar cartea ne poate aduce satisfacția dorită!

Începând cu anul școlar 2012-2013, Grupul Școlar Economic, Administrativ și de Servicii Călimănești își schimbă denumirea în Liceul Tehnologic de Turism, Călimănești, conform OMECTS nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare.

 

Liceul din Călimănești, Centru Național de perfecționare a maiștrilor

 

Recent, Direcția Generală Resurse Umane și Rețea Școlară Națională

din cadrul Ministerul Educației a dat publicității lista centrelor de

perfecționare a maiștrilor – instructori din învățământul preuniversitar.

Pe lista respectivă ce cuprinde doar 42 de unități școlare se află și

Liceul Tehnologic de Turism din Călimănești, domeniul de perfecționare

 fiind, evident, Turismul (toate specializările).

prof. Ion Vlăsceanu, inspector școlar

învățământ tehnic. Mihaela Muscă