Text Box: Liceul Tehnologic de Turism Călimănești
Text Box:      Proiect Erasmus— Graz – Austria
2016-2017
Cautare pe GoogleWeb

Mobile web

Imagini
Soluțiile noastre sunt oamenii. Noi vă ajutăm să vă realizați ca oameni!
Text Box: Pagina anterioară
Text Box:      Curs Erasmus Graz, Austria- Mobilitatea profesorilor de la Liceul Tehnologic de Turism Călimănești 
Activități de diseminare în presa locală, la Consilii profesionale, comisii metodice, Ziua Liceului, lansarea oficiala a proiectului, activități de formare,ateliere de lucru